Botó d'Inici
Barra d'eines Castellano English Mapa del Lloc Col·laboradors
Icone
Banner
Botó d'Inici
Servei al client. Inici secció
Botó de Línies de Servei
Botó de Sectors
Servei al client. Fi secció
A fons. Inici secció
Botó de Col·laboracions
Botó del Nostre Plantejament
Botó de Continguts
A fons. Fi secció
Botó de Contacti'ns

Si us plau, premi sobre el signe + o - de cada pestanya per mostrar o ocultar el seu contingut:

Sobre el nostre model de servei

A tff Consulting proporcionem respostes de negoci d'alt impacte per mitjà de la prestació d'un servei professional de qualitat, el desplegament de solucions robustes i un genuí interès en els nostres clients.

D'aquesta manera, la naturalesa que adopta el procés de prestació dels nostres serveis cobra especial rellevància:

 • Creiem en la necessitat de formar equip amb els nostres clients durant tot el procés, amb l'objectiu de concebre millors solucions i més adaptades a les seves realitats, facilitar la seva implantació i desenvolupar les capacitats existents en l'organització.
 • Estem convençuts que abans de donar una recomanació o consell als nostres clients ens hem de fer valedors d'aquest dret, comprenent en profunditat la qüestió abordada en totes les seves dimensions rellevants i posant especial atenció en els aspectes singulars del negoci i l'organització del client.
 • Amb aquesta finalitat, considerem que l'experiència és un actiu molt valuós, per la qual cosa comptem amb un equip integrat de professionals amb trajectòria rellevant i dual en consultoria de direcció i en l'empresa, formats en les principals escoles de negoci (IESE, ESADE, etc.), que fem encaixar amb les necessitats de cada iniciativa del client. Això ens permet desenvolupar confiança i oferir valor als nostres clients amb rapidesa.
 • D'altra banda, estem convençuts que perquè es provoqui el veritable avanç convé observar les coses sota perspectives noves i diferents. Per a això, identifiquem, posem en suspensió i qüestionem les nostres pròpies preconcepcions o hipòtesis, i les dels nostres dels nostres clients.
 • Amb aquest propòsit, hem après que és d'extrema utilitat passar de l'enfocament consultiu anomenat "wishful thinking" al "fact based", que comporta la utilització del fets i dades objectives com a element clau pel diagnòstic i l'obtenció de consens sobre la situació actual així com per la definició de solucions que realment funcionin en el client.
Sobre les metodologies emprades

Desenvolupem plantejaments metodològics rigorosos, adaptats a cada empresa i situació, que proporcionen resultats tangibles i orientats a l'acció.

La nostra experiència ens ha demostrat que, fins i tot dins del mateix sector i mercat, totes les empreses tenen les seves característiques específiques, els seus propis reptes i oportunitats. Per tant, no existeix un model o solució estàndard ni una metodologia vàlida per a totes.

Per abordar aquesta realitat, considerem que és clau identificar i valorar les diferències i, si s'escau, integrar-les convenientment en la resolució.

Els nostres plantejaments metodològics es nodreixen i reforcen per la integració d'experiència contrastada i assenyada creativitat, convenientment equilibrades i canalitzades a través d'un procés de treball general i d'unes tècniques d'anàlisi-síntesi rigoroses.

Aquesta forma de treballar l'apliquem al llarg de tota la col·laboració amb els nostres clients i, en concret, durant...

 • ...l'establiment de la pròpia metodologia,
 • ...la identificació i validació de les hipòtesis en el diagnòstic,
 • ...la determinació i avaluació d'alternatives d'acció,
 • ...l'elecció i desenvolupament de les opcions recomanades,
 • ...i l'acompanyament durant la seva implantació i posterior seguiment.
Sobre els equips de traball

Estem convençuts que la composició dels equips de treball constitueix un factor clau per l'èxit de qualsevol iniciativa rellevant, de manera que:

 • Integrem i alineem en els equips de treball a la pròpia organització del client, als seus col·laboradors i als nostres, sota diferents fórmules i dedicacions, i amb uns objectius, un full de ruta i metodologies clares i consensuades.
 • Adaptem la configuració dels equips al llarg de la iniciativa en base a les competències i suports requerits en cada moment, o que siguin necessaris reforçar per al seu aprofitament posterior.

Amb això aconseguim que les iniciatives dels nostres clients arribin a bon port, que es compleixin els terminis, i que els recursos emprats s'optimitzin i s'adaptin a les circumstàncies de cada empresa.

En aquest sentit tff Consulting és una organització oberta, que compta amb un accés privilegiat a una xarxa de col·laboradors experts en diferents situacions de negoci, àrees funcionals i sectors, que poden incorporar-se als equips de treball de forma puntual o continuada, segons el que requereixi la iniciativa.

Sobre els interessos dels nostres clients

Els nostres principis directors en aquest àmbit són els següents:

Independència de criteri: tff Consulting és una firma independent societària i orgànicament que no manté relacions de prescripció per interès econòmic amb terceres parts, de manera que les solucions proposades i recomanacions responen únicament i exclusivament a les necessitats i interessos dels nostres clients.

Honestedat, transparència i conflictes d'interès: ens comprometem a declinar qualsevol encàrrec respecte del qual considerem que no podem assegurar l'èxit de la nostra col·laboració, per qualsevol raó: càrrega de treball, experiència disponible, situació política al client, existència o previsió de conflictes d'interès, etc.

D'acceptar, vol dir que estem convençuts de poder respondre plenament a les expectatives del client.

En ocasions aïllades poden arribar a sorgir tensions entre els legítims interessos dels nostres clients i els de la nostra firma en relació amb la naturalesa i/o l'abast de la col·laboració, o amb els serveis prestats als seus competidors directes actuals o potencials. En aquestes circumstàncies, prioritzem els interessos dels nostres clients davant els propis.

En conseqüència, estem oberts a considerar la incorporació d'una garantia incondicional de satisfacció en els nostres projectes així com de rescissió unilateral mitjançant curt preavís per part del client en assessoraments continus.

En qualsevol cas, i per minimitzar desalineaments, mantenim una política de comunicació oberta i d'avaluació periòdica en les col·laboracions.

Confidencialitat: ens prenem amb extrema serietat les qüestions de confidencialitat amb els nostres clients de manera que, entre altres aspectes, no divulguem la naturalesa de la col·laboració sense el seu consentiment previ i apliquem sòlides mesures de seguretat per protegir l'accés i la integritat de la informació.