Botó d'Inici
Barra d'eines Castellano English Mapa del Lloc Col·laboradors
Icone
Banner
Botó d'Inici
Servei al client. Inici secció
Botó de Línies de Servei
Botó de Sectors
Servei al client. Fi secció
A fons. Inici secció
Botó de Col·laboracions
Botó del Nostre Plantejament
Botó de Continguts
A fons. Fi secció
Botó de Contacti'ns

AVIS LEGAL SOBRE ELS CORREUS ELECTRÒNICS ENVIATS

El missatge al qual es refereix aquest avís legal així com els documents i hipervincles continguts en ell, d'ara endavant "aquest correu electrònic", són propietat de THE FORWARD FIRM S.L.U., i poden contenir informació privada, confidencial i/o protegida legalment sota privilegi professional. No hi ha renúncia a la confidencialitat ni a cap privilegi per causa de la transmissió errònia o mal funcionament.

Aquest correu electrònic es dirigeix exclusivament al seu destinatari. L'accés a aquest correu electrònic i/o qualsevol dels seus continguts per una altra persona queda estrictament prohibit. Si vostè no fos el destinatari pretès o rebés aquest correu electrònic per error, la retenció, revelació, divulgació, distribució, còpia o impressió de tot o part del mateix o del seu contingut, així com l'exercici o omissió de qualsevol acció en relació amb el mateix, queda prohibit i pot ser considerat il·legal. Tanmateix, es demana que informi immediatament d'aquesta circumstància al remitent responent a aquest correu electrònic, i l'elimini permanentment dels seus sistemes.

THE FORWARD FIRM S.L.U. no assumeix cap responsabilitat per les conseqüències directes i indirectes que es poguessin derivar pel no acatament d'aquests termes.

Les comunicacions per internet no tenen la garantia de ser segures ni d'estar exemptes d'errors. D'altra banda, hem pres les mesures raonables perquè aquest correu electrònic i qualsevol dels fitxers adjunts estiguin exempts de virus informàtics i similars. THE FORWARD FIRM S.L.U. no es fa responsable de cap pèrdua causada per l'accés no autoritzat a, o interferència amb, qualsevol comunicació per Internet per terceres parts, o per la transmissió d'algun virus informàtic.

Si us plau, tingueu en compte que THE FORWARD FIRM S.L.U. es reserva el dret de monitoritzar qualsevol comunicació per correu electrònic que circuli per les seves xarxes informàtiques.

Si el destinatari del missatge, o el seu empleador no desitgen la transmissió per Internet de correus electrònics d'aquesta naturalesa, si us plau, comuniqui'ns aquesta circumstància.

Qualsevol punt de vista o opinió continguda en aquest correu electrònic ho són exclusivament del seu autor, i no representen necessàriament les de THE FORWARD FIRM S.L.U., llevat que així s'indiqui expressament i el remitent hagi estat autoritzat per la companyia a pronunciar-les en nom seu.